Souhlas s obchodními podmínkami

Definice

V těchto obchodních podmínkách znamená:

Registrace na kurz

Objednávku kurzu považuji za potvrzenou kliknutím na tlačítko „Odeslat rezervaci“ pod formulářem pro zadání údajů o fakturaci. Po přijetí odeslání objednávky obdrží účastník do 24 hodin formou e-mailu v PDF podobě informace potřebné k úhradě (objednávku). V případě platby kartou bude účastník ihned přesměrován na platební bránu a bude mu umožněna úhrada částky. Účast na webináři bude účastníkovi závazně potvrzena až po provedení platby (většinou do 24 hodin).

Úhrada kurzu

V případě platby kartou bude účastník okamžitě po odeslání objednávky kurzu přesměrován na platební bránu a bude mu umožněna úhrada objednaných webinářů.

V případě platby převodem obdrží po odeslání objednávky účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Splatnost je automaticky nastavena na 2 pracovní dny.

Nebude-li poplatek, ať už v jakékoliv formě, uhrazen, může být objednávka zrušena.

Storno podmínky

Účast na kurzu je možné zrušit bezplatně nejpozději 4 dny před jeho zahájením. Zruší-li účastník svou přihlášku na kurz méně než 4 dny před zahájením, případně se na kurz nedostaví, nebude mu poplatek vrácen. Přihlášku na kurz však lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti více než 4 dny před zahájením kurzu bude poplatek uhrazen zpět na účastníkem uvedený účet do 14 dnů.

Provozovatel si vyhrazuje právo kurz zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informování telefonicky nebo e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celého kurzovného do 7 dnů.

Kurzy i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.

Reklamační řád a informace o záruce

Provozovatel odpovídá Účastníkovi, že je Kurz je realizován dle popisu na webových stránkách.

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Účastníka informaci o nespokojenosti s Kurzem.

Není-li dodržena v programu Kurzu náplň Kurzu, má Účastník právo požadovat náhradní termín stejného Kurzu; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Právo na účast na náhradním termínu Kurzu má Účastník i v případě problémů s připojením k On-line kurzu, které způsobí, že se nemůže online kurzu zúčastnit. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Reklamace Kurzu musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel s Účastníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Účastník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu ha.slamova@gmail.com, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Účastníka k dalším krokům.

Informace o odstoupení od smlouvy

Účastník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od realizace Kurzu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik Kurzu, běží tato lhůta ode dne realizace prvního Kurzu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Účastník Provozovateli e-mail na adresu ha.slamova@gmail.com s informací o odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Provozovatel Účastníkovi peněžní prostředky přijaté od Účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Účastníka přijal.

V případech, kdy má Účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby realizace kurzu. V takovém případě vrátí Provozovatel Účastníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Účastníkem.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Účastníků se řídí Podmínkami pro zpracování osobních údajů Provozovatele.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Součástí zpracování osobních údajů může být také zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Jedná se primárně o pozvánky na školení, webináře a novinky z oblasti vzdělávání.

Zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odmítnout. Stačí kliknout na možnost odhlášení v obdrženém e-mailu nebo poslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které e-mail přišel.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Účastník kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese ha.slamova@gmail.com nebo telefonním čísle +420602233141.

Blog

Inspirativní články na různá témata.

manažerský rozvoj

Co s člověkem, který nechce

Máte zaměstnance/nebo podřízeného, který vás stojí spoustu sil? Přečtěte si, jestli právě on není, ten který nechce.

jak si udělat pořádek ve firmě

Jak si udělat pořádek ve firmě

Možná, že už i u vás ve firmě dospěl čas do bodu, kdy nemůžete dělat vše. Vaše firma roste a vy musíte s ní.

po mateřské znovu na startu

Po mateřské znovu na startu

Blíží se vám konec mateřské a přepadá vás úzkost co dál budete dělat. Máte pocit, že už o vás nikdo nestojí a nic neumíte? Do původní práce se nechcete nebo nemůžete vracet? 

První inspirativní setkání

Mi ženy se dokážeme vzájemně podržet, podpořit, vyslechnout ale i inspirovat se, předat si energii.

Zobrazit další články z blogu